Nieuwsbrieven gemeente Rotterdam

November 2018
Bekijk de nieuwsbrief via uw webbrowser.
  November 2018

November 2018

In deze nieuwsbrief

• Voortgangsrapportage Feyenoord City oktober 2018
• Sportcampus volop in beweging
• Vergroening Veranda
• Raamovereenkomst Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas
• Stadionpark bakfiets on tour
Voortgangsrapportage Feyenoord City oktober 2018

Voortgangsrapportage Feyenoord City oktober 2018

Het college van B&W heeft de tweede voortgangsrapportage van Feyenoord City vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de vorderingen zijn in de afgelopen zes maanden sinds de vorige voortgangsrapportage (april tot en met september 2018).

Lees verder
Sportcampus volop in beweging

Sportcampus volop in beweging

De ontwikkelingen op de Sportcampus zijn goed zichtbaar en gaan gestaag door. Zo wordt Sportcomplex Olympia intensief gebruikt en is het clubgebouw voor Feyenoord Academy en Sportclub Feyenoord (FASC) in aanbouw. Hier komen vijf sportvelden en een voorplein. De tijdelijke atletiekbaan op voormalig sportcomplex Overmaas wordt uitgebreid. 

Lees verder
Vergroening Veranda

Vergroening Veranda

De gemeente start binnenkort met werkzaamheden aan en rond het Cor Kieboomplein op de Veranda. Die moeten de leefkwaliteit van de openbare ruimte op de Veranda verbeteren en sluipverkeer terugdringen. Zo komt er meer groen en worden verkeersmaatregelen uitgevoerd.

Lees verder
Raamovereenkomst Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas

Raamovereenkomst Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas

Het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft een raamovereenkomst gesloten met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas over de ontwikkeling van Feyenoord City. Daarmee is invulling gegeven aan de eis vanuit de Rotterdamse Gemeenteraad voor het vinden van een private partner voor de gebiedsontwikkeling.

Lees verder

Stadionpark bakfiets on tour

Stadionpark bakfiets on tour

Misschien heb je ‘m al eens voorbij zien komen: de elektrische bakfiets van Stadionpark. Een aantal woensdagen en zaterdagen per maand halen we ‘m van stal. Een voorlichter van de gemeente zoekt een mooie plek om de bakfiets neer te zetten om vervolgens met belangstellenden in gesprek te gaan over de toekomst van Stadionpark. 

Lees verder
YouTubeFaceBookTwitter